Perunkirjoitus1

Palvelut -> Perunkirjoitus

Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa tekemään perunkirjoituksen

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut perintöoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin kuten perunkirjoituksiin.

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. On selvitettävä monia vainajan ja lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita. Jokaisen Suomessa kirjoilla olevan tai Suomessa asuvan jälkeen on toimitettava perunkirjoitus riippumatta vainajan iästä ja omaisuudesta. Perunkirjoitus on tehtävä lakimääräisesti pian henkilön kuoleman jälkeen. Perunkirjoitus onkin hautajaisten lisäksi ensimmäisiä asioita vainajan kuolinpesän asioiden järjestelyssä. Lakimiehen avustuksella toimitettu perunkirjoitus säästää omaisten voimia raskaana aika.

Kuolinpesän selvittäminen perunkirjoituskuntoon on yllättävän vaativa lakimiestehtävä. Ongelmia saattaa aiheuttaa jo perillisten ja testamentinsaajien kutsuminen perunkirjoitustilaisuuteen. Perunkirjoituksen jälkeen voi olla paljon muita selvitettäviä asioita ennen kuin kukin perillinen tietää mitä myöhemmin perinnöksi saa. Siihen vaikuttavat parisuhteen lisäksi perillisten lukumäärä, avioehtosopimus, perittävän testamentti, mahdolliset avio-oikeusmääräykset, perunkirjoitus- ja pesänselvityskustannukset, lakimiehen palkkio perinnönjaossa, perintöveron määrä ja mahdollinen luovutusvoittovero.

Olennaista on ymmärtää se, ettei perunkirjoitus suinkaan ole yksinkertainen oikeustoimi, johon kuka tahansa pystyisi. Perunkirjoituksessa perintöoikeuteen perehtyneen lakimiehen käyttö on hyvin perusteltua, koska määräajassa ja asianmukaisesti laaditulla perukirjalla voidaan välttää vastuu vainajan veloista, estää epätoivottuja veroseuraamuksia sekä karsia tarpeettomat ongelmat myöhemmässä kuolinpesän selvittämisessä, hallinnoinnissa, osituksessa ja perinnönjaossa.

Perunkirjoitus tarkoittaa sekä vainajan kuolinpesässä tehtävää selvitystyötä, että itse tilaisuutta, jossa perukirja käydään läpi ja allekirjoitetaan.

Lue lisää tästä