perinnonjako

Palvelut -> Perinnönjako

Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa sopimaan perinnönjaosta

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut perintöoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin kuten perinnönjakoihin.

Kuolemaan liittyy paljon käytännön järjestelyjä. Ennen perinnönjakoa on järjesteltävä monia vainajan ja lesken omaisuuteen sekä perillisiin liittyviä asioita. Vainajan kuolinpesä on selvitettävä ja saatettava jakokuntoon.

Sen jälkeen, kun on pidetty perunkirjoitus ja kuolinpesä on muutoinkin selvitetty ja saatettu jakokuntoon, voidaan perillisten yhteishallinto purkaa. Jokaisella kuolinpesän osakkaalla on itsenäinen oikeus vaatia perinnönjakoa. Jos perittävä oli naimisissa, on ennen perinnönjakoa toimitettava vielä omaisuuden ositus lesken ja perillisten välillä.

Perinnönjakoa ei useinkaan tehdä heti henkilön kuoleman jälkeen. Perittävän kuoleman jälkeen leski ja perilliset voivat pitää kuolinpesän jakamattomana niin pitkään kuin haluavat. Käytännössä useimmiten syynä perinnönjaon lykkäämiseen on, että jakoa ei haluta tehdä lesken eläessä.

Ymmärrettävää on, että huonosti toteutettuna perinnönjako aiheuttaa riitoja sukulaisten välille. Lakimiehen mukanaolo lesken ja perillisten apuna ja tukena perinnönjaossa auttaa välttämään riitatilanteita. Perintöoikeuteen perehtyneen lakimiehen käyttäminen apuna ja tukena pesänselvityksessä ja perinnönjaossa on perusteltua. Näin leski ja perilliset saavat varmuuden jaon pätevyydestä, kun jakosopimuksen laatijana on asiantunteva puolueeton taho. Sopimukseen päästään ilman tarpeettomia riitaisuuksia, joutuisasti ja edullisesti.

Lue lisää tästä