Palvelut

Lakipalvelut Vantaalla ja muualla Suomessa

Lakitoimisto Arto Ylipartanen tarjoaa ammattitaitoista ja kohtuuhintaista apua lakiasioissa yksityishenkilöille Vantaalta käsin.

Palvelemme toimistolla (ajanvaraus) sekä etänä puhelimitse, (sähkö)postitse, videopuheluyhteyksin Zoom- ja Teams- sovelluksilla ja muilla sähköisillä viestintätavoilla koko Suomessa. Toimeksiannon voi hoitaa ilman tapaamista toimistolla. Laatimamme asiakirjat voimme toimittaa postitse tai suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina asiakkaalle asuinpaikasta riippumatta. 

Toimistomme on perehtynyt hoitamaan muun muassa seuraavia yksityishenkilöiden vanhuus-, perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja:

Lakiapumme erityisesti ikääntyville ja Senioreille vakavan tapaturman, sairauden ja toimintakyvyn heikentymisen varalta

Toimintamallit ja asiakirjat:

 • Edunvalvontavaltuutus
 • Hoitotahtotestamentti
 • Elämänlaatutestamentti
 • Digitaalisen omaisuuden hallinnointiohjeet
 • Asiakirja-, varallisuus- ja sopimusluettelot
 • Hautaus- ja muistotilaisuussuunnitelma

Riittävän ajoissa aloitetulla suunnittelulla saavutetaan yleensä varmimmin haluttu lopputulos.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Lakiapumme erityisesti ikääntyville ja Senioreille omaisuuden järjestelyissä vanhuuden turvaamiseksi ja perintösuunnittelussa kuoleman varalta

Toimintamallit ja asiakirjat:

 • Edunvalvontavaltuutus
 • Käänteinen asuntokauppa
 • Käänteinen asuntolaina
 • Kiinteistön kauppakirja
 • Irtaimen kauppakirja
 • Avioehtosopimus ja muut avio- ja avopuolisoiden väliset sopimukset
 • Ositussopimus
 • Sopimusositus
 • Omaisuuden erottelu
 • Testamentti ja muu jäämistösuunnittelu
 • Digitaalisen omaisuuden hallinnoinnin järjestely
 • Perinnöstä ennakkoon luopuminen
 • Lahjat, ennakkoperinnöt, suosiolahjat ja testamenttiin rinnastuvat lahjat
 • Lahjan lupaus
 • Lahjanluonteinen sopimus kuten kiinteistön sukulaiskauppa
 • Vakuutusjärjestelyt
 • Asiakirja-, varallisuus- ja sopimusluettelot
 • Veroneuvonta

Riittävän ajoissa aloitetulla suunnittelulla saavutetaan yleensä varmimmin haluttu lopputulos.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Lesken ja perillisten neuvonta ja lakiapumme perunkirjoituksen toimittamisessa ja muussa pesänselvityksessä sekä perinnönjaossa.

Toimintamallit ja asiakirjat:

 • Perunkirjoitus
 • Vainajan velkojen maksu
 • Muu pesänselvitys
 • Kuolinpesän hallintomallin valinta
 • Omaisuuden realisointi
  Vastikkeet, avio-oikeus ja tasinkoetuoikeus
 • Puolisoiden ositussopimus
 • Lesken ja perillisten sopimusositus
 • Osituksen sovittelu
 • Lakiosailmoitus, ennakkoperintö, suosiolahja ja lakiosan täydennys
 • Lesken jakamattomuussuoja
 • Puolisoavustus ja muut avustukset
 • Työhyvitys
 • Testamentin tiedoksiantaminen
 • Perinnöstä luopuminen
 • Testamentista luopuminen
 • Perinnönjako
 • Omaisuuden rekisteröinti omistajan nimiin
 • Veroneuvonta

Nämä toimenpiteet ja asiakirjat ovat esimerkkejä lesken ja perillisten toimitettavaksi jäävistä tehtävistä ja niiden yhteydessä selvitettävistä kysymyksistä. Annamme lakiapua perunkirjoituksen toimittamisessa ja muussa pesänselvityksessä.

Sopiminen jäämistöosituksessa ja perinnönjaossa on kuolinpesän osakkaille varmempaa, edullisempaa ja nopeampaa kuin riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa. Annamme lakiapua sopimusosituksen teossa ja perinnönjakosopimuskirjan laatimisessa.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Aviopuolisoiden neuvonta ja lakiapumme avioliiton aikana ja avioerotilanteessa

Toimintamallit ja asiakirjat:

 • Avioehtosopimus ja muut aviopuolisoiden väliset sopimukset avioliiton aikana
 • Testamentti
 • Avioerohakemus (I-II -vaihe)
 • Sopimus avioeron varalta
 • Sopimusositus
 • Vastikkeet
 • Osituksen sovittelu
 • Aviopuolison elatusapu
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset
 • Asiakirjojen rekisteröinti DVV-viraston ilmoitusrekisteriin
 • Omaisuuden rekisteröinti omistajan nimiin
 • Veroneuvonta

Puolisoiden ja lasten kannalta on perusteltua pyrkiä sopimaan asioista. Riitaisissakin tilanteissa toimistomme tavoitteena on rakentavasti etsiä puolisoille ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Sopiminen on varmempaa, edullisempaa ja nopeampaa kuin riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Avopuolisoiden neuvonta ja lakiapumme avoliitossa ja avoerotilanteessa.

Toimintamallit ja asiakirjat:

 • Avopuolisoiden väliset sopimukset liiton aikana
 • Testamentti
 • Sopimus avoeron varalta
 • Omaisuuden erottelusopimus
 • Hyvityssopimus
 • Lasten huolto-, tapaamis- ja elatussopimukset
 • Asiakirjojen rekisteröinti DVV-viraston ilmoitusrekisteriin
 • Omaisuuden rekisteröinti omistajan nimiin
 • Veroneuvonta

Puolisoiden ja lasten kannalta on perusteltua pyrkiä sopimaan asioista. Riitaisissakin tilanteissa toimistomme tavoitteena on rakentavasti etsiä puolisoille ratkaisu, joka tyydyttää kaikkia osapuolia. Sopiminen on varmempaa, edullisempaa ja nopeampaa kuin riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Muita oikeudellisia asiakirjoja elämän eri tilanteissa

 • Kiinteistön lahja- ja kauppakirjat
 • Lainhuutohakemukset
 • Irtaimen lahja- ja kauppakirjat
 • Velkakirjat
 • Valituksen laatiminen viranomaisen päätöksestä
 • Kantelu eduskunnan oikeusasiamiehelle viranomaisen toiminnasta.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Mikäli olet itse laatinut asiakirjan

Esimerkiksi testamentin, edunvalvontavaltakirjan, hoitotahtotestamentin, elämänlaatutestamentin, lahjakirjan, kauppakirjan, velkakirjan, avioehtosopimuksen, ositussopimuksen, perinnönjakosopimuksen tai muun perheen lakiasioita koskevan asiakirjan, tarkastamme asiakirjan puolestasi ja tarvittaessa neuvomme ja avustamme asiakirjan viimeistelyssä.

Palaa tästä takaisin valikkoon

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä kun tarvitset ammattitaitoista ja kohtuuhintaista apua lakiasioissa. Yhteydenotto ja alkukartoitus on aina maksuton.

Soita 045 126 7731

Lakimies, OTK Arto Ylipartanen