Mietteitä menneestä vuodesta ja katse vuoteen 2024

Lakitoimisto Arto Ylipartasen toimintavuosi 2023 oli oikein onnistunut. Haasteita oli sopivasti ja töitä mukavan tasaisesti. Monenlaista apua ja lakineuvoa minulta kysyttiin, lähtien kansallisesta haudanhoitosopimuksesta aina kansainväliseen perunkirjoitukseen.

Saamamme asiakaspalautteen ja asiakaskokemuksen mukaan Lakitoimistomme työn jälki on erittäin ammattitaitoista ja yhteistyö vaivatonta. Lakimies Arto Ylipartanen koettiin helposti lähestyttävänä ihmisenä, joka osaa asettua asiakkaan asemaan ja löytää pitkällä ja monipuolisella kokemuksellaan käytännönläheiset ratkaisut asiakasta askarruttavaan kysymykseen ja tilanteeseen.

Ikääntyvien ja Seniorien avustaminen vanhuuden turvaamiseksi

Avustin ja neuvoin erityisesti noin 50-65 -vuotiaita ja myös nuorempia aikuisia testamentteihin ja edunvalvonavaltuutuksiin sekä hoitotahto-, elämänlaatu- ja digitestamentteihin liittyvissä kysymyksissä. He tahtoivat järjestellä itselleen turvatumman vanhuuden. Yhä nuoremmat ovat kiinnostuneita tekemään esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen. Tapaturma voi kohdata kenet tahansa, missä tahansa ja minkä ikäisenä tahansa. Edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja esimerkiksi muistisairauden ja vakavan tapaturman varalle. Tällöin omaisuuttasi hoidetaan niin kuin olet edunvalvontavaltuutuksessa terveenä ollessasi määrännyt. Voit antaa etukäteen ohjeet ja määräykset myös henkilöäsi koskevien asioiden kuten sinun hoidon ja hoivan osalta siltä varalta, että sairaus tai vakava tapaturma kohtaa.

Osa 50-65-vuotiaista yhteydenottajista tiedusteli neuvoa Seniori-ikäisen vanhempansa tilanteeseen. Tämä johtaa tavallisesti tarkastelemaan ja kartoittamaan Seniori-ikäisen omaa elämäntilannetta ja hänen tulevaisuuden toiveitaan. Seniori-ikäinen on tällöin minun Päämies ja keskustelen aina myös suoraan hänen kanssaan. Lapset voivat toimia tiedonlähteenä, mutta Seniori-ikäinen vanhempi Päämiehenä tekee lopulliset valinnat ja päätökset muun muassa edunvalvontavaltuutuksen, hoitotahto-, elämänlaatu- ja mahdollisen digitestamentin sisällön osalta.

Vanhuuden turvaamisen asiakirjat myös etäyhteyksin

Edunvalvontavaltakirjoja ja testamentteja laadittiin toimistolla ja myös etäyhteyksin esimerkiksi yksinkertaisesti soittamalla puhelinyhteydellä. Avustin Päämiestä puhelinkeskustelussa edunvalvontavaltakirjan ja testamentin sisältövaihtoehdoissa. Nuorin Päämieheni edunvalvontavaltakirjan ja testamentin laatimiseksi etäyhteyksin oli 37-vuotias ja vanhin Seniori-ikäinen puolestaan 75-vuotias. Kommunikointi ja päätökset asiakirjojen sisällöstä onnistuu erinomaisesti myös etäyhteydellä kuten puhelimitse.

Päämies aina viimekädessä itsenäisesti harkitsee ja päättää asiakirjojen sisällön. Lakimiehenä ja juridiikan ammattilaisena voin tarjota Päämiehelle lainmukaisia eri vaihtoehtoja ja selvittää vaihtoehtojen oikeudelliset vaikutukset ja muun muassa veroseuraamukset. Lopuksi Päämiehen kanssa vielä yhdessä selvitellään, varmistetaan ja valitaan esteettömät todistajat allekirjoittamaan asiakirjat. Valmiit asiakirjat lähetän Päämiehelle aina maapostina tai nopeasti ja turvallisesti suojattuna sähköpostina salatulla Turvapostilla.

Ikääntyvien ja Seniorien omaisuuden järjestelyt

Jos Päämies niin tahtoo, avustan ja annan lakineuvoja omaisuuden järjestelykysymyksissä. Päämies voi aina valita ja päättää tahtooko hän, että hänen omaisuutensa siirtyy kuolemansa jälkeen lain määräämällä tavalla perillisille (lakimääräinen perimys) vai tahtooko hän poiketa siitä esimerkiksi testamentilla. Puolisot tahtovat usein laadituttaa keskinäisen testamentin, jossa myös toissijaisuusmääräys kenelle omaisuus menee heidän molempien kuoleman jälkeen.

Päämies voi haluta jaksottaa omaisuuden siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. Esimerkiksi Seniori voi niin harkitessaan päättää ja antaa jollekin omaisuutta tai tietyn esineen jo eläessään ennakkoperintönä.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitukset pidettiin kotitoimistollani lämminhenkisinä vainajan muistoa kunnioittavina toimituksina.

Perunkirjoitus on vainajan viimeinen veroilmoitus veroviranomaiselle. On hyvä mieltää, että perunkirjoituksen toimittaminen ei ole vielä perinnönjakoa. Päinvastoin perunkirjoitus on kuolinpesän pesänselvityksen alkupiste. Kun pesä on selvitetty ja muun muassa kaikki vainajan ja kuolinpesän velat maksettu, voidaan tehdä perinnönjako. Pesänselvityksen tarkoitus ja tavoite on saattaa kuolinpesä jakokuntoon ja perintö jaetuksi. Useimmiten perintö jaetaan sovinnollisesti perinnönjakosopimuksella, jonka perilliset ja todistajat allekirjoittavat.

Avioliitot ja avoliitot

Avoliitot ja avopuolisoiden omaisuuden erottelu oli pohdittavana työpöydälläni useammin kuin avioerot ja aviopuolisoiden omaisuuden jaot eli ositukset. Avoliittojen suosio ja määrä on tasaisesti lisääntynyt 2000-luvulla, mikä selittää osaltaan avoliitossa elävien avun ja lakineuvojen kysynnän tarpeen. Lisäksi avoliittolain mukaiset avopuolisot ovat monella tapaa heikommin säännellyssä asemassa kuin aviopuolisot avioliitossa. Lyhyisiin ja lapsettomiin avoliittoihin ei sovelleta avoliittolakia ollenkaan eikä tietysti myöskään avioliittolakia.

Tavoitteena sovinto ja sopimus myös jatkossa 2024

Laadin menneenä vuonna 2023 erilaisia perheen lakiasiakirjoja ja kaikki asiat saatiin hoidettua sovinnollisesti. Sopiminen on aina ollut minun lähtökohtanani ja tavoitteenani vanhuus-, perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Mielestäni lakimiehen pitää aina tavoitella sovintoa ja sopimusta siviilioikeudellisissa asioissa vaikka asioista ja yksityiskohdista aluksi ilmenisikin osapuolten välillä erimielisyyttä, jopa suoranaista riitaa. Sopiminen on Päämiehelle yleensä halvempaa, joutuisampaa ja varmempaa kuin käräjöinti tuomioistuimessa eri oikeusasteissa. Riitajutut käräjillä hoitavat toimistomme kumppanuustoimistot tarvittaessa.

Kotisivujemme käyttäjäystävällisyyttä parannettiin

Vuoden 2023 lopulla parantelimme ja optimoimme kotisivujemme hakukonenäkyvyyttä. Myös sivuston käyttäjäystävällisyyttä, tiedon etsimisen ja löytymisen helppoutta, sivustollamme vieraileville on pyritty parantamaan. Parannuksia on tehty erityisesti Palvelut-valikkoon ja Hinnasto-valikkoon. Nämä valikkoparannukset näkyvät jo nyt kun vierailet sivustollamme kyseisissä valikoissa. Hakukonenäkyvyyden toimien tuloksia voi odotella hieman viiveellä, arviolta helmikuussa 2024.

Laadin kaikki perheen lakiasiakirjat

Minulla on 30-vuoden kokemus erilaisten vaativien lakiasiakirjojen laatimisesta. Vanhuus-, perhe- ja perintöoikeus ovat erikoisalaani. Ota rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteyttä, tilanteesi alkukartoitus on aina maksuton.

Perehdyn Päämieheni toimeksiantoon aina huolella ja hoidan sen valmiiksi joutuisasti. Pyydä toimeksiannostasi tarjous!

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)