ikaantyvienauttaminen

Palvelut -> Ikääntyvien auttaminen

Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa ikääntyvää vanhuutta ja omaisuutta turvaavissa järjestelyissä

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut vanhuusoikeuteen.

Toimistomme auttaa ikääntyvää henkilöä saavuttamaan turvatumpi vanhuus. Autamme ikääntyviä vanhuutta ja omaisuutta turvaavien järjestelyjen suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tällöin pohdimme yhdessä ja etsimme ratkaisut muun muassa seuraaviin kysymyksiin:

  • Ikääntynyt tahtoo järjestellä elämänsä itsensä näköiseksi ja oloiseksi kaikissa olosuhteissa. Haittaako tällöin, kun sairaus yllättää eikä pysty toimintakyvyn heikennyttyä tekemään päätöksiä ?

  • Onko ikääntyvällä mahdollisuus lisätä vanhuudenturvaansa sairauden tai toimintakyvyn heikentymisen varalta, mitkä ovat turvaamiskeinot ?

  • Miksi varautuminen tulee aloittaa hyvissä ajoin terveenä ollessa ?

  • Voidaanko jo valmiina olevia asiakirjoja käyttää apuna, kun turvaavaa järjestelyä kartoitetaan ja suunnitellaan ?

  • Miksi Lakitoimisto Arto Ylipartanen suosittelee vanhuutta ja omaisuutta turvaavaksi ratkaisuksi eri keinojen yhdistelyä ?

Lue lisää tästä