Aurinkoista Juhannusta ja rentouttavaa kesää 2024

Lakitoimisto Arto Ylipartanen haluaa kiittää kaikkia asiakkaitamme hyvin sujuneesta yhteistyöstä sekä mielenkiintoisesta ja työntäyteisestä alkuvuodesta 2024. Asiakaspalaute on ollut rakentavaa ja kannustavaa. Nyt on aika hetkeksi pysähtyä nauttimaan kiireettömyydestä ja Suomen kesästä.

Tavoitettavuus kesälomalla 2024

Olen Juhannuksesta 2024 alkaen kesälomalla ja satunnaisesti puhelimitse tavoitettavissa. Pyrin seuraamaan sähköpostia päivittäin. Heinäkuusta 29.7.2024 lukien olen taas töissä ja normaalisti puhelimitse tavoitettavissa arkipäivisin klo 9-16 välisenä aikana sekä iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan. 

Kesäterveisin,

Arto Ylipartanen

Lakimies

Vantaa

Mietteitä menneestä vuodesta ja katse vuoteen 2024

Lakitoimisto Arto Ylipartasen toimintavuosi 2023 oli oikein onnistunut. Haasteita oli sopivasti ja töitä mukavan tasaisesti. Monenlaista apua ja lakineuvoa minulta kysyttiin, lähtien kansallisesta haudanhoitosopimuksesta aina kansainväliseen perunkirjoitukseen.

Saamamme asiakaspalautteen ja asiakaskokemuksen mukaan Lakitoimistomme työn jälki on erittäin ammattitaitoista ja yhteistyö vaivatonta. Lakimies Arto Ylipartanen koettiin helposti lähestyttävänä ihmisenä, joka osaa asettua asiakkaan asemaan ja löytää pitkällä ja monipuolisella kokemuksellaan käytännönläheiset ratkaisut asiakasta askarruttavaan kysymykseen ja tilanteeseen.

Ikääntyvien ja Seniorien avustaminen vanhuuden turvaamiseksi

Avustin ja neuvoin erityisesti noin 50-65 -vuotiaita ja myös nuorempia aikuisia testamentteihin ja edunvalvonavaltuutuksiin sekä hoitotahto-, elämänlaatu- ja digitestamentteihin liittyvissä kysymyksissä. He tahtoivat järjestellä itselleen turvatumman vanhuuden. Yhä nuoremmat ovat kiinnostuneita tekemään esimerkiksi edunvalvontavaltuutuksen. Tapaturma voi kohdata kenet tahansa, missä tahansa ja minkä ikäisenä tahansa. Edunvalvontavaltakirja on tärkeä asiakirja esimerkiksi muistisairauden ja vakavan tapaturman varalle. Tällöin omaisuuttasi hoidetaan niin kuin olet edunvalvontavaltuutuksessa terveenä ollessasi määrännyt. Voit antaa etukäteen ohjeet ja määräykset myös henkilöäsi koskevien asioiden kuten sinun hoidon ja hoivan osalta siltä varalta, että sairaus tai vakava tapaturma kohtaa.

Osa 50-65-vuotiaista yhteydenottajista tiedusteli neuvoa Seniori-ikäisen vanhempansa tilanteeseen. Tämä johtaa tavallisesti tarkastelemaan ja kartoittamaan Seniori-ikäisen omaa elämäntilannetta ja hänen tulevaisuuden toiveitaan. Seniori-ikäinen on tällöin minun Päämies ja keskustelen aina myös suoraan hänen kanssaan. Lapset voivat toimia tiedonlähteenä, mutta Seniori-ikäinen vanhempi Päämiehenä tekee lopulliset valinnat ja päätökset muun muassa edunvalvontavaltuutuksen, hoitotahto-, elämänlaatu- ja mahdollisen digitestamentin sisällön osalta.

Vanhuuden turvaamisen asiakirjat myös etäyhteyksin

Edunvalvontavaltakirjoja ja testamentteja laadittiin toimistolla ja myös etäyhteyksin esimerkiksi yksinkertaisesti soittamalla puhelinyhteydellä. Avustin Päämiestä puhelinkeskustelussa edunvalvontavaltakirjan ja testamentin sisältövaihtoehdoissa. Nuorin Päämieheni edunvalvontavaltakirjan ja testamentin laatimiseksi etäyhteyksin oli 37-vuotias ja vanhin Seniori-ikäinen puolestaan 75-vuotias. Kommunikointi ja päätökset asiakirjojen sisällöstä onnistuu erinomaisesti myös etäyhteydellä kuten puhelimitse.

Päämies aina viimekädessä itsenäisesti harkitsee ja päättää asiakirjojen sisällön. Lakimiehenä ja juridiikan ammattilaisena voin tarjota Päämiehelle lainmukaisia eri vaihtoehtoja ja selvittää vaihtoehtojen oikeudelliset vaikutukset ja muun muassa veroseuraamukset. Lopuksi Päämiehen kanssa vielä yhdessä selvitellään, varmistetaan ja valitaan esteettömät todistajat allekirjoittamaan asiakirjat. Valmiit asiakirjat lähetän Päämiehelle aina maapostina tai nopeasti ja turvallisesti suojattuna sähköpostina salatulla Turvapostilla.

Ikääntyvien ja Seniorien omaisuuden järjestelyt

Jos Päämies niin tahtoo, avustan ja annan lakineuvoja omaisuuden järjestelykysymyksissä. Päämies voi aina valita ja päättää tahtooko hän, että hänen omaisuutensa siirtyy kuolemansa jälkeen lain määräämällä tavalla perillisille (lakimääräinen perimys) vai tahtooko hän poiketa siitä esimerkiksi testamentilla. Puolisot tahtovat usein laadituttaa keskinäisen testamentin, jossa myös toissijaisuusmääräys kenelle omaisuus menee heidän molempien kuoleman jälkeen.

Päämies voi haluta jaksottaa omaisuuden siirtymistä seuraavalle sukupolvelle. Esimerkiksi Seniori voi niin harkitessaan päättää ja antaa jollekin omaisuutta tai tietyn esineen jo eläessään ennakkoperintönä.

Perunkirjoitus ja perinnönjako

Perunkirjoitukset pidettiin kotitoimistollani lämminhenkisinä vainajan muistoa kunnioittavina toimituksina.

Perunkirjoitus on vainajan viimeinen veroilmoitus veroviranomaiselle. On hyvä mieltää, että perunkirjoituksen toimittaminen ei ole vielä perinnönjakoa. Päinvastoin perunkirjoitus on kuolinpesän pesänselvityksen alkupiste. Kun pesä on selvitetty ja muun muassa kaikki vainajan ja kuolinpesän velat maksettu, voidaan tehdä perinnönjako. Pesänselvityksen tarkoitus ja tavoite on saattaa kuolinpesä jakokuntoon ja perintö jaetuksi. Useimmiten perintö jaetaan sovinnollisesti perinnönjakosopimuksella, jonka perilliset ja todistajat allekirjoittavat.

Avioliitot ja avoliitot

Avoliitot ja avopuolisoiden omaisuuden erottelu oli pohdittavana työpöydälläni useammin kuin avioerot ja aviopuolisoiden omaisuuden jaot eli ositukset. Avoliittojen suosio ja määrä on tasaisesti lisääntynyt 2000-luvulla, mikä selittää osaltaan avoliitossa elävien avun ja lakineuvojen kysynnän tarpeen. Lisäksi avoliittolain mukaiset avopuolisot ovat monella tapaa heikommin säännellyssä asemassa kuin aviopuolisot avioliitossa. Lyhyisiin ja lapsettomiin avoliittoihin ei sovelleta avoliittolakia ollenkaan eikä tietysti myöskään avioliittolakia.

Tavoitteena sovinto ja sopimus myös jatkossa 2024

Laadin menneenä vuonna 2023 erilaisia perheen lakiasiakirjoja ja kaikki asiat saatiin hoidettua sovinnollisesti. Sopiminen on aina ollut minun lähtökohtanani ja tavoitteenani vanhuus-, perhe- ja perintöoikeudellisissa toimeksiannoissa. Mielestäni lakimiehen pitää aina tavoitella sovintoa ja sopimusta siviilioikeudellisissa asioissa vaikka asioista ja yksityiskohdista aluksi ilmenisikin osapuolten välillä erimielisyyttä, jopa suoranaista riitaa. Sopiminen on Päämiehelle yleensä halvempaa, joutuisampaa ja varmempaa kuin käräjöinti tuomioistuimessa eri oikeusasteissa. Riitajutut käräjillä hoitavat toimistomme kumppanuustoimistot tarvittaessa.

Kotisivujemme käyttäjäystävällisyyttä parannettiin

Vuoden 2023 lopulla parantelimme ja optimoimme kotisivujemme hakukonenäkyvyyttä. Myös sivuston käyttäjäystävällisyyttä, tiedon etsimisen ja löytymisen helppoutta, sivustollamme vieraileville on pyritty parantamaan. Parannuksia on tehty erityisesti Palvelut-valikkoon ja Hinnasto-valikkoon. Nämä valikkoparannukset näkyvät jo nyt kun vierailet sivustollamme kyseisissä valikoissa. Hakukonenäkyvyyden toimien tuloksia voi odotella hieman viiveellä, arviolta helmikuussa 2024.

Laadin kaikki perheen lakiasiakirjat

Minulla on 30-vuoden kokemus erilaisten vaativien lakiasiakirjojen laatimisesta. Vanhuus-, perhe- ja perintöoikeus ovat erikoisalaani. Ota rohkeasti ja matalalla kynnyksellä yhteyttä, tilanteesi alkukartoitus on aina maksuton.

Perehdyn Päämieheni toimeksiantoon aina huolella ja hoidan sen valmiiksi joutuisasti. Pyydä toimeksiannostasi tarjous!

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

Avioehtosopimus ja keskinäinen testamentti aviopuolisoiden turvana

Avioliitossa kummallakin puolisolla on avio-oikeus toisen omaisuuteen. Avio-oikeus kattaa lähtökohtaisesti kaiken puolison ennen avioliittoa ja avioliiton aikana ansaitun ja saadun omaisuuden, muun muassa mahdolliset perinnöt, lahjat ja yritysomaisuuden. Jos avioliitto purkautuu joko kuoleman tai avioeron vuoksi, puolisoiden omaisuus jaetaan eli tehdään ositus. Avio-oikeus tarkoittaa oikeutta saada omaisuuden osituksessa puolet puolisoiden yhteenlasketun omaisuuden säästöstä. Tähän lähtökohtaiseen oletussääntöön voidaan vaikuttaa halutulla tavalla avioehtosopimuksella.

Avioehtosopimuksen laatimiseen on yleensä useitakin perusteltuja syitä – jokaisella avioparilla on kuitenkin aina yksilöllinen omanlaisensa lähtökohtatilanne. Lisäksi on varsin tavallista ja perusteltua laadituttaa avioehdon yhteydessä myös aviopuolisoiden tarpeita vastaava keskinäinen testamentti. Avioehtosopimuksen ja keskinäisen testamentin laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, joka huomioi puolisoiden yksilöllisen henkilökohtaisen tilanteen ja auttaa määrittämään puolisoiden tarpeisiin sopivan sisällön.

Avioehtosopimus puolison suojana avioeron varalta

Avioehto antaa aviopuolisoille mahdollisuuden määrittää omaisuutensa ja velkansa heidän niin harkitessaan jo ennen avioliittoa. Avioehto suojaa puolisoiden omia varallisuusasemia, erityisesti jos heillä on merkittäviä omaisuuksia tai yritystoimintaa ennen avioliittoa. Avioehto on siis tärkeä väline puolisoiden varallisuuden suojaamiseksi avioeron varalta ja se lisää selkeyttä puolisoiden taloudellisesta tilanteesta ja vähentää mahdollisia riitoja ja epäselvyyksiä avioliiton aikana. 

Avioehtosopimuksella voidaan sopia, että aviopuolisoiden omaisuutta ei jaeta avioliittolain mukaisesti tasan. Sopimuksessa määritellään, onko kummallakaan tai toisella puolisoista avio-oikeutta toisen omaisuuteen tai sen osaan. Avio-oikeuden voi poissulkea joko koko omaisuudesta tai tietystä omaisuudesta, kuten yritysvarallisuudesta. Yrittäjän kannalta avioehtosopimus on erittäin tärkeä asiakirja, mikäli hän haluaa varmistaa sen, ettei avioerotilanteessa joudu luovuttamaan yritystään, tai osuutta siihen, puolisolleen tilanteessa, jossa yrittäjäpuoliso on ns. varakkaampi osapuoli ja velvollinen luovuttamaan puolisolleen tasinkoa. Avioehto voi auttaa säilyttämään perheyrityksen jatkuvuuden, koska se voi varmistaa, että yritys ei joudu jaettavaksi mahdollisen avioeron yhteydessä.

Avioehtosopimus ja puolison kuolema

Avioehdossa voidaan myös sopia, että avio-oikeus määräytyy erikseen riippuen siitä, päättykö puolisoiden avioliitto eroon vai kuolemaan. Avioehtosopimus voidaan tehdä siten, että avioerotilanteessa puolisoilla ei ole avio-oikeutta toisen puolison omaisuuteen, mutta kuolintapauksessa avio-oikeus on. 

Avioehtosopimus ja jäämistösuunnittelu

Avioehtoa voidaan käyttää apuna myös muutoin jäämistösuunnittelussa. Avioehto auttaa säilyttämään perintöjen jatkuvuuden, koska se voi varmistaa, että perintöomaisuus ei joudu jaettavaksi mahdollisen avioeron ja kuolintapauksen yhteydessä.

Avioehtosopimuksen rekisteröinti ja voimaantulo

Avioehtosopimus on tehtävä määrämuotoisena ja siitä tulee pätevä vasta, kun se on rekisteröity Digi- ja väestötietovirastossa.

Keskinäinen testamentti puolisoiden perintösuunnittelussa

Keskinäinen testamentti puolestaan on aviopuolisoiden välinen sopimus, joka tarjoaa puolisoille joustavuutta ja mahdollisuuden suunnitella perintönsä siirtymisen vastaamaan heidän toiveitaan ja tarpeitaan. Keskinäinen testamentti räätälöidään aina yksilöllisesti puolisoiden kesken. Se voi sisältää esimerkiksi määräyksiä omaisuuden jakamisesta, perintöoikeuden siirtämisestä ja muiden perintöön liittyvien asioiden sääntelystä. Keskinäiseen testamenttiin voi sisällyttää myös toissijaisuusmääräyksiä omaisuuden viimesaajan osalta molempien puolisoiden kuoltua.

Keskinäisen testamentin muotovaatimukset

Keskinäinen testamentti on ankaran määrämuotoinen oikeustoimi sisällöllisen ja muodollisen pätevyyden osalta. Keskinäinen testamentti tulee voimaan aviopuolisoiden ja kahden esteettömän todistajan yhtäaikaisesti allekirjoittamalla. Laadittua keskinäistä testamenttia ei tarvitse erikseen rekisteröidä viranomaisessa tullakseen voimaan.

Miksi avioehto ja keskinäinen testamentti kannattaa laadituttaa lakimiehellä?

Avioehto ja keskinäinen testamentti voivat siis tarjota taloudellista turvaa ja selkeyttä molemmille aviopuolisoille ja auttaa välttämään mahdollisia riitoja tulevaisuudessa. Asiallisesti laadittu avioehto ja keskinäinen testamentti muodostavat yhdessä turvallisen pohjan yhteisen omaisuuden pelisäännöistä. Avioehto suojaa puolison omaisuutta avioeron varalta. Keskinäinen testamentti puolestaan antaa puolisolle turvaa aviopuolison kuolemantapauksessa. Avioehtosopimuksella voidaan tehdä myös jäämistösuunnittelua kun varakkaampi puoliso haluaa esimerkiksi yritysomaisuutensa jäävän jäämistöosituksen ulkopuolelle ja pyritään turvaamaan yrityksen toiminta kaikissa olosuhteissa.

Sekä avioehtosopimus että keskinäinen testamentti ovat määrämuotoisia ja aina yksilöllisiä oikeudellisia sopimuksia. Tämän vuoksi näiden asiakirjojen laatimisessa kannattaa käyttää apuna lakimiestä, joka huomioi puolisoiden yksilöllisen henkilökohtaisen tilanteen ja auttaa määrittämään puolisoiden tarpeisiin sopivan avioehtosopimuksen ja keskinäisen testamentin sisällön.

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

Perheen lakiasiakirjat valmiina kotiisi – ilman käyntiä toimistollani

Tässä blogi-kirjoituksessani kerron ja kuvaan prosessin, jolla Sinä tai läheisesi saatte perheen lakiasiakirjat räätälöityinä ja valmiiksi laadittuina kotiisi ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle. Tämä on erityisen hyvä palvelu ikääntyville ja ikäihmisille. Laadimme Sinulle ja läheisillesi kaikenlaiset perheen lakiasiakirjat – myös etäpalveluna suoraan kotiisi koko Suomessa.

Ikääntyvän ihmisen oma tahto toteutuu

Ikääntyvät tahtovat, yleensä viimeistään vanhuuseläkeiän lähestyessä, laadituttaa vanhuuden turvaksi edunvalvontavaltakirjan ja kuoleman varalta testamentin. Edunvalvontavaltakirja ja testamentti ovat aina yksilöllisiä ja jokaisen omaan elämäntilanteeseensa laadittuja asiakirjoja. Niitä ei ikääntyvä koskaan laadi liian aikaisin – toisinaan valitettavasti vain liian myöhään. Oma tahto toteutuu vanhuuden päivinä, kun nämä asiakirjat laaditaan hyvissä ajoin ikääntyvän vielä ollessa toimintakykyinen. Kun toimintakyky ja kyky päätöksentekoon rajoittuu terveydentilan heiketessä, esimerkiksi ikääntyvän dementoituessa tai vakavan tapaturman sattuessa, niin edunvalvontavaltakirjaa ja testamenttia ei voi enää laillisesti ja pätevästi laatia. Näin ikäihmisen toivoma oma tahto vanhuuden päivinä jää toteutumatta. Hänen on alistuttava ja hyväksyttävä elämänsä sellaisena kuin sivulliset ja viranomaiset katsovat sopivaksi.

Lakipalvelut joustavasti ikäihmisen kotiin

Lakitoimisto Arto Ylipartanen tuo palvelut ikäihmisen kotiin koko Suomessa. Etäyhteydet eri puolille Suomea ovat käytännössä toimineet moitteettomasti ja asiat ovat hoituneet joustavasti. Asiakas saa kotiinsa valmiin testamentin ja edunvalvontavaltakirjan ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle. Asiakkaat ovat pitäneet etäpalveluistamme.

Tavallinen puhelinpalaveri usein riittää etäyhteydeksi. Tarvittaessa voimme käyttää etäyhteyttä puhelimen äänen lisäksi elävän kuvan kanssa esimerkiksi Zoom- tai TEAMS-palaverina. Asiakirjaluonnokset ja valmiit lopulliset asiakirjat kulkevat turvallisesti ja joutuisasti suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina.

Esimerkki: Edunvalvontavaltakirja ja testamentti – etäpalveluna

Etäpalvelu-prosessi eteni eräässä esimerkkitapauksessa käytännössä seuraavasti:

  1. Pidimme alkuneuvottelun ikääntyneen Päämieheni ja hänen läheistensä kanssa Zoom-etäyhteydellä Vantaalta Lohjalle. Etäpalaverin jälkeen valmistelin ja luonnostelin yksilöllisen Päämieheni elämäntilanteeseen soveltuvan ja hänen vanhuuden turvaansa tukevan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin toimistollani Vantaalla.
  2. Lähetin laatimani edunvalvontavaltakirjan ja testamentin luonnosversiot suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina Päämiehelleni. Päämieheni tutustui saamiinsa asiakirjaluonnoksiin kaikessa rauhassa. Tämän jälkeen kävimme vielä lyhyen puhelinpalaverin ja tein muutaman Päämieheni toivoman täsmennyksen asiakirjoihin. Lähetin suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina edunvalvontavaltakirjan ja testamentin lopulliset versiot Päämiehelleni allekirjoitettavaksi.
  3. Päämieheni allekirjoitti kotonaan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Samalla kertaa hänelle entuudestaan tutut henkilöt todistivat edellä mainitut asiakirjat paikan päällä Päämieheni kotona Lohjalla. Todistajat kyseisiin asiakirjoihin – Päämiehelleni läheiset henkilöt – olimme yhdessä valinneet ja sopineet jo ennakkoon. Olimme varmistaneet, että Päämiehelleni läheiset luottohenkilöt olivat lain mukaan myös esteettömiä todistamaan edunvalvontavaltakirjan ja testamentin. Näin kolmivaiheinen prosessi oli viety joutuisasti, ja silti samalla tarkkaan harkiten, maaliinsa. Kaikki oli valmista.

Viikossa tuli valmista ja kaikki ovat tyytyväisiä

Päämieheni ilmoituksen mukaan prosessi ja järjestelyt menivät siten kuin oli etukäteen suunniteltu ja sovittu. Aikaa koko prosessi vei reilun 1 viikon Päämieheni yhteydenotosta lopullisiin allekirjoitettuihin ja todistettuihin edunvalvontavaltakirjaan ja testamenttiin. Päämieheni on tyytyväinen Lakitoimisto Arto Ylipartasen asiakirjojen kolmivaiheiseen laatimisprosessiin ja järjestelyihin sekä erityisesti lopputulokseen. Hän voi olla ja elää nyt luottavaisin mielin kohti turvatumpaa vanhuutta. Tästä on kaikkien hyvä jatkaa.

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

SYYSKUUN 2023 BLOGI-kirjoitukseni:

”Avioehtosopimus ja keskinäinen testamentti aviopuolisoiden turvana”

Ensimmäiset 6 kuukautta yrittäjänä

Tein pitkän virkauran monipuolisissa lakimiestehtävissä valtiolla ja päätin perustaa oman lakitoimiston. Ensimmäiset puoli vuotta yrittäjänä omassa lakitoimistossa on nyt takana päin. Päiviin on mahtunut monenlaista uuden opiskelua turvapostista ja markkinoinnista aina kirjanpitoon. Kaikki päivät ovat olleet erilaisia. Enää ei rasita pitkä työmatka, kun työskentelen kotitoimistolla ja etätyöyhteyksin. Voi hyvällä syyllä sanoa, että työtä ja tekemistä on ollut sopivasti. Loppuvuoden odotukset ovat korkealla.

Tavoitettavuus normaalisti ja kesälomalla 2023

Olen normaalisti puhelimitse tavoitettavissa arkipäivisin klo 9-16 välisenä aikana sekä iltaisin ja viikonloppuisin sopimuksen mukaan.

Olen Juhannuksesta 2023 viisi viikkoa kesälomalla ja satunnaisesti puhelimitse tavoitettavissa. Pyrin seuraamaan sähköpostia päivittäin. Elokuusta 1.8.2023 lukien olen taas normaalisti tavoitettavissa.

Perunkirjoituksia kotitoimistolla

Keväällä 2023 pidin lyhyellä aikavälillä useamman perunkirjoitustilaisuuden kotitoimistolla. Perunkirjoituksen toimittaminen on tärkeä ja arvokas hetki omaisille. Perunkirjoitustilaisuudessa omaisten ja läheisten sekä vainajan muiston kunnioittaminen kuuluu asiaan.

Edunvalvontavaltakirjat ja testamentit – myös etäpalveluna

Toimistomme on tehnyt onnistuneesti ikääntyville edunvalvontavaltakirjojen ja testamenttien valmistelua ja laatimista etäpalveluna eri puolille Suomea.

Kerron tarkemmin elokuun 2023 blogi-kirjoituksessani toimistomme kehittämästä kolmivaiheisesta toimintaprosessista perheen lakiasiakirjojen laatimisessa etäpalveluna. Esimerkkinä käytän ikääntyville laadittavaa edunvalvontavaltakirjaa vanhuuden turvaamiseksi ja testamenttia kuoleman varalta. Asiakas saa kotiinsa valmiin testamentin ja edunvalvontavaltakirjan ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle.

koulutuspäivän suunnittelu tilauksesta

Toimistomme suunnitteli tilauksesta myös tietosuoja-aiheisen koulutuspäivän, joka pidetään 3.10.2023 Kuntatalolla Helsingissä. ”Tietosuoja nyt – lainsäädäntö ja käytännön toteuttaminen” -koulutuspäivän kohderyhmänä ovat erityisesti tietosuojavastaavat ja organisaatioiden johto. Kouluttajiksi toimistomme pyysi ja sai Suomen parhaat tietosuoja-asiantuntijat.

Suosittelemme lämpimästi koulutuspäivän antia erityisesti tietosuojavastaaville ja organisaatioiden vastuullisille johtajille sekä kaikille tietosuojatyöhön aikoville ja hakeutuville. Kurkkaa päivän ohjelma ja kouluttajat oheisesta linkistä: https://tietosanoma.fi/wp-content/uploads/2023/06/Tietosuoja-nyt-3.10.2023.pdf

Pienempiä neuvoja ja ohjeita puhelimitse

Olemme lisäksi antaneet puhelimitse ohjausta ja neuvoja asiakkaillemme moninaisissa pienissä ikääntyviä ja ikäihmisiä askarruttavissa perhe- ja perintöoikeudellisia kysymyksissä.

Kotisivut on julkaistu ja niitä on kiitelty

Muutoinkin yrittäjänä olemisen alkutaival on ollut antoisaa. Markkinointi on ollut haasteellista ja toisaalta palkitsevaa. Olemme ikääntyviä ja perheitä kiinnostavan tiedon jakamista varten, ja myös markkinointia tukeaksemme, julkaisseet kotisivut. Sivut ovat saaneet paljon huomiota ja positiivista palautetta osakseen. Kotisivumme ovat saaneet erityistä kiitosta monipuolisuudesta ja sisällön informatiivisuudesta.

Verkkosivuillamme vierailleet ovat myös palautteessaan avoimesti minulle kertoneet heille syntyneen tunne, että lakimies Arto Ylipartaseen voi ottaa aidosti matalalla kynnyksellä yhteyttä perheen lakiasioissa. Tässäkin mielessä olemme onnistuneet.

Lakipalvelujemme hinnasto on selkeä

Myös hinnaston laaja-alaisuuteen ja tarkkuuteen ovat asiakkaat ja sivustolla vierailleet olleet kovin tyytyväisiä. Lakipalvelujemme hinnoittelun selkeys ja luetellut esimerkit tavanomaisimmista veloituksista on saanut asiakkailta ja yleisöltä paljon kiitosta.

Otimme esitettyjen toiveiden mukaisesti vielä täsmennetyn ja tiivistetyn hinnoittelukuvauksen kotisivuillemme (Hinnasto 1.6.2023 lukien).

”Lakimiehet”-valikko lisättiin asiakaspalautteen perusteella

Asiakaspalautteen perusteella lisäsimme kotisivujemme päivityksen yhteydessä toukokuussa 2023 lakimies Arto Ylipartasen esittelytekstin ”Lakimiehet”-valikkoon (koulutus, kokemus ja harrastukset).

Pyrimme jatkossakin vastaamaan asiakkaiden ja kaikkien sivustolla vierailevien toiveisiin. Olemme kesäkuussakin vielä saaneet rakentavaa palautetta asiakkailtamme sivuistamme ja otamme toiveet huomioon mahdollisimman pian.

Kiitos kaikille yhteistyöstä!

Kiitos mielenkiintoisesta ja vaiherikkaasta 6 kuukaudesta ihan jokaiselle, joka on tehnyt yhteistyötä toimistomme kanssa. Toivomme, että olette jatkossakin matalalla kynnyksellä yhteydessä toimistoomme. Ota yhteyttä, jos Sinä tai läheisesi tarvitsette apua ja neuvoja perheen lakiasioissa. Yhteydenotto ja Sinun tai läheisesi tilanteen alkukartoitus on aina ilmainen.

Toivotamme kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme rentouttavaa Juhannusta ja kesää!

Lakimies Arto Ylipartanen

Palvelemme Sinua ja läheistäsi kaikissa perheen lakiasioissa;

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

PS. ELOKUUN 2023 BLOGI-kirjoitukseni:

”Perheen lakiasiakirjat etäyhteyksin – ilman käyntiä toimistollani”

Kerron tulevassa elokuun 2023 blogi-kirjoituksessani toimistomme kehittämästä kolmivaiheisesta toimintaprosessista perheen lakiasiakirjojen laatimisessa. Esimerkkinä käytän ikääntyvälle henkilölle etäpalveluna laadittavaa edunvalvontavaltakirjaa vanhuuden turvaamiseksi ja testamenttia kuoleman varalta. Asiakas saa kotiinsa valmiin edunvalvontavaltakirjan ja testamentin ilman käyntiä ja matkustamista toimistolleni Vantaalle.

Kotisivut on nyt päivitetty

Yrittäjänä olemisen alkutaival on ollut monella tapaa antoisaa. Töitä on ollut sopivasti ja nyt olemme saaneet markkinointiakin paremmin liikkeelle. Tärkeä markkinoinnin kanava, tehokkaan ja luotettavan ”puskaradion” lisäksi, ovat kotisivumme. Olemme pyytäneet eri yhteyksissä palautetta kotisivuistamme ja saaneet erittäin kannustavaa ja kiittävää palautetta asiakkailtamme. Kehityskohteitakin iloksemme myös löytyi. Nyt Lakitoimisto Arto Ylipartasen kotisivut on päivitetty saamamme palautteen pohjalta.

Kotisivujemme saama palaute

Kotisivumme ovat jo saaneet asiakaskunnan huomiota osakseen. Erityisesti sivustomme ovat saaneet kiitosta monipuolisuudestaan. Myös lakipalveluidemme hinnoittelun laaja-alaisuuteen ja tarkkuuteen ovat asiakkaat ja sivustolla vierailleet olleet kovin tyytyväisiä. Puutteena nähtiin lakimies Arto Ylipartasen esittelytekstin puuttuminen sivustolta. Olemme tältäkin osin pyrkineet sivustomme päivityksellä vastaamaan paremmin asiakkaiden ja kaikkien sivustolla vierailevien tarpeisiin.

Lakipalvelujemme hinnoittelu (”Hinnasto”-valikko)

Lakitoimisto Arto Ylipartasen lakipalvelujen hinnoittelun selkeys ja luetellut esimerkit tavanomaisimmista veloituksista on koettu erityisen informatiivisiksi ja asiakasystävällisiksi. Otamme palautteen ja esitettyjen toiveiden mukaisesti 1.6.2023 alkaen käyttöön vielä hieman täsmennetyn ja tiivistetyn hinnoittelukuvauksen ”Hinnasto”-valikkoon (Hinnasto 1.6.2023 lukien).

Lakimies Arto Ylipartasen esittelyteksti (”Lakimiehet”-valikko)

Toiveita esitettiin myös lakimies Arto Ylipartasen esittelytekstin laatimiseksi helposti saataville kotisivuille. Päädyimme rakentamaan kotisivuillemme kokonaan uuden ylävalikon ”Lakimiehet”. Tässä ”Lakimiehet”-valikon tekstissä esitellään, lakiapua etsiville ja lakimiehen valintaa harkitseville, toimistomme lakimies Arto Ylipartanen. Esittelyssä kuvataan lyhyesti lakimies Arto Ylipartasen koulutus, kokemus sekä harrastukset ja kiinnostuksen kohteet. Esittelyteksti oli puuttuva osa kokonaisuudessa, ja se täydentää nyt kotisivujemme informatiivistä sisältöä. Mielestämme tämäkin lisäys on selkeä parannus alkuperäiseen. Uudistuksesta iso kiitos kuuluu ystävällisellä ja avoimella mielellä asian esille ottaneelle lukijalle.

Blogin ylläpitäminen säännöllisesti (”Blogi”-valikko)

Nyt kun kotisivumme on viritetty hyvään kuosiin, tarkoitukseni on päivittää tätä blogia noin kerran kuussa. Kesäkuun 2023 blogissa teen yhteenvetoa Lakitoimisto Arto Ylipartasen alkuutaipaleesta otsikolla ”Ensimmäiset 6 kuukautta yrittäjänä”. Pyrin kirjoituksissani kertomaan toimistomme kuulumisia sekä jakamaan hyödyllistä informaatiota ja käytännön esimerkkejä ikäihmisille ja ikääntyville sekä kaikenlaisille perheille heidän oikeuksista ja eduista.

Kiiitokset hyvin sujuneesta yhteistyöstä

Kiitos hyvin alkaneesta vuodesta ihan jokaiselle, joka on tehnyt yhteistyötä toimistomme kanssa. Erityinen kiitos kotisivujemme saamasta monipuolisesta palautteesta teille kaikille kortenne kekoon tuoneille – niistä pienistä ja vähän isomistakin huomioista.

Toivottavasti olette olleet palveluihimme tyytyväisiä ja olette jatkossakin matalalla kynnyksellä yhteydessä toimistoomme kaikissa perheen lakiasioissa. Yhteydenotto ja sinun tai läheisesi tilanteen alkukartoitus on aina ilmainen.

Toivotamme kaikille nykyisille ja tuleville asiakkaillemme rentouttavaa ja aurinkoista kesäkuuta!

Lakimies Arto Ylipartanen

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

KESÄKUUN 2023 BLOGI-kirjoitukseni:

”Ensimmäiset 6 kuukautta yrittäjänä”

Asiakirjat voidaan valmistella etänä ilman toimistolla tapaamista

Tiesitkö, että kaikki perheen lakiasiakirjat voidaan valmistella kanssasi etäyhteyksin ilman toimistolla käyntiä. Varsinkin näin korona-aikana etäyhteyden käyttäminen on kätevää ja suositeltavaakin. Etäyhteyden luominen on helppoa. Otamme sinuun yhteyden puhelimitse, sähkö(postilla) tai videoyhteyksin. Sinä valitset ja päätät millä viestintävälineellä hoidamme yhteydenpidon kanssasi.

Toimistomme etäyhteysmahdollisuudet

Lakitoimisto Arto Ylipartanen tarjoaa ammattitaitoista ja kohtuuhintaista apua lakiasioissa yksityishenkilöille Vantaalta käsin. Palvelemme toimistolla (ajanvaraus) sekä etänä puhelimitse, (sähkö)postitse, videopuheluyhteyksin Zoom- ja Teams- sovelluksilla ja muilla sähköisillä viestintätavoilla koko Suomessa.

Perheen lakiasiakirjat kuntoon etäyhteyksin

Toimeksiannon voi kokonaan hoitaa ilman toimistolla tapaamista. Etäyhteydellä suoritetun alkukartoituksen jälkeen laatimamme asiakirjat voimme toimittaa sinulle postitse tai suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina asuinpaikastasi riippumatta. Lakitoimeksiannon hoitaminen etäyhteyksin on osoittautunut toimivaksi tavaksi hoitaa kuntoon kaikki perheen tärkeät lakiasiakirjat.

”Edunvalvontavaltakirja ja testamentti hoituivat kätevästi kokonaan etäyhteyksin.”

Mies 75 vuotta, Salo

Soita jo tänään!

Yhteistyöterveisin,

Arto Ylipartanen

Lakimies

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

toimisto@lakiylipartanen.fi

www.lakiylipartanen.fi

Edunvalvontavaltakirja arkeen ja testamentti kuoleman varalle ?

Onko sinulla testamentti laatimatta, entä edunvalvontavaltakirja ? Oletko kenties arvioinut, että nämä asiat eivät sinun kohdaltasi ole vielä ajankohtaisia. Vanha totuus kuitenkin on, että testamenttia ei koskaan laadita liian aikaisin, mutta toisinaan valitettavasti liian myöhään. Sama havaintoni pätee myös edunvalvontavaltakirjaan. Asioitasi olisi yksinkertaisempaa ikääntyneenä hoitaa kun perheen tärkeät lakiasiakirjat olisivat hyvissä ajoin laadittu ja kunnossa.

Sinä päätät

Edunvalvontavaltakirjassa sinä nyt terveenä ollessasi käytät itsemääräämisoikeuttasi ja päätät millaista turvaa tarvitset ja tahdot silloin kun et enää ikääntyneenä, heikentyneen terveydentilan johdosta, kykene hoitamaan itse omia asioitasi. Testamentissa sinä puolestaan päätät mitä omaisuudellesi tapahtuu kuolemasi jälkeen. Mahdollisuuksia on monia, mutta sinä yksin päätät ja ilmaiset tahtosi.

”Tee se jo tänään, huomenna voi olla liian myöhäistä…”

Oletko harkinnut turvata vanhuuttasi ja ottanut selvää eri vaihtoehdoista ? Erilaisia vaihtoehtoja on tarjolla, ja yksilöllisiä ratkaisuja on runsaasti kunkin elämäntilanteen mukaan. Voit tutustua eri vaihtoehtoihin kaikessa rauhassa kotisohvallasi ja sitten soittaa meille. Toimistomme erityisalaa on ikääntyvien henkilöiden auttaminen vanhuutta ja omaisuutta turvaavissa järjestelyissä (käy linkistä kurkkaamassa). Kartoitamme kanssasi tilanteesi.

Toimistomme alkukartoitus on sinulle ilmainen

Me kartoitamme tilanteesi ilmaiseksi, se ei maksa sinulle mitään. Alkukartoituksen jälkeen aina löytyy yksilöllisiä ratkaisuja juuri sinun arjen paremmaksi turvaksi ja kuoleman varalle. Me suunnittelemme ja esittelemme vaihtoehdot – sinä valitset ja päätät.

”Tarpeenani oli saada perunkirjoitus tehdyksi. Asiaa käsitellessä se johtikin omiin asioihini ja tarve kokonaisvaltaiseen tarkasteluun osaltani tuotti monenlaisia ratkaisuja, joihin olen tyytyväinen – kiitos Arton. Voin suositella ikääntyville, vanhuutta ja omaisuutta turvaavissa järjestelyissä, ota yhteys Lakitoimisto Arto Ylipartanen.”

Nainen 76 vuotta, Helsinki

Soita jo tänään!

Yhteistyöterveisin,

Arto Ylipartanen

Lakimies

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

toimisto@lakiylipartanen.fi

www.lakiylipartanen.fi

Kaikkea hyvää Uudelle Vuodelle 2023 !

Miten sinun vuotesi on alkanut ja toiko uusi vuosi myös uusia tuulia arkeesi ?

Minä elän nyt unelmaani yrittäjänä. Pitkä urani lakimiehenä vastuullisissa ja monipuolisissa tehtävissä ylitarkastajana, sekä sivutoimisena tietokirjailijana ja lakiasioiden hoitajana vaihtui oman lakitoimistoni pyörittämiseen Vantaalla.

30 vuotta töissä valtiolla

Perinteikkään sananlaskun mukaan: ”Kun sulkee yhden oven, toinen avautuu…

Minulla virkatöissä valtiolla tuli täyteen 30 vuotta ja päätin tehdä jotain täysin omaa. Kirjoitin jo virkatyöni ohessa tietokirjailijana yksin ja eri ryhmissä yli 20 tietokirjaa. Olen lisäksi hoitanut itsenäisesti perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja sivutoimisesti yli 10 vuotta ja aikaisemmin toiminut avustavana lakimiehenä asianajotoimistossa, joten siirtyminen valtiolta ylitarkastajan virasta kokonaan yksityiselle puolelle oli helppoa.

Lakitoimisto Arto Ylipartanen

Aloitin 1.1.2023 yrittäjänä omassa lakitoimistossani. Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut hoitamaan perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Neuvomme, ohjaamme ja laadimme asiakirjoja kaikenlaisille perheille eri elämäntilanteissa.

Toimistomme erityisalaa on ikääntyvien henkilöiden auttaminen vanhuutta ja omaisuutta turvaavissa järjestelyissä. 

Kuolemantapauksessa avustamme ja neuvomme leskeä ja perillisiä perunkirjoituksesta aina perinnönjakoon saakka. 

Avioerossa ja myös avoerossa avustamme ja tuemme puolisoita sopimaan omaisuuden jaosta sekä lasten asemasta ja oikeuksista.

Toivomus Sinulle

Tätä viestiä / kotisivulinkkiä alla saa jakaa sosiaalisessa mediassa tutuille ja tuntemattomillekin sekä tietysti kaikille, joilla on tarve saada apua perheen lakiasioissa.

Lakikysymyksen kartoittaminen ja arviointi ei yleensä tarvitse asiakkaan käyntiä paikanpäällä toimistollamme Vantaalla. Lakitoimeksiannon voi hoitaa etäyhteyksin puhelimitse, (sähkö)postilla, videopuheluyhteydellä Zoom- ja Teams- sovelluksilla ja muilla sähköisillä viestintätavoilla. Alkuneuvottelu on aina maksuton. Laatimamme asiakirjat voimme lähettää postitse tai suojatulla sähköpostilla salattuna turvapostina asiakkaalle asuinpaikasta riippumatta.

Ohessa linkki lakitoimistomme kotisivulle, käy kurkkaamassa!

www.lakiylipartanen.fi

Kuulisin mielelläni sinusta. Kertoisitko myös mitä tuntoja ja ajatuksia kotisivumme sinussa herättävät, jotta voimme kehittää niitä yhä paremmiksi.

Hyvää Uutta Vuotta!

Yhteistyöterveisin,

Arto Ylipartanen

Lakimies

Soita 045 126 7731 (Arto Ylipartanen)

toimisto@lakiylipartanen.fi

www.lakiylipartanen.fi