avioliittoavioero

Palvelut -> Avioliitto ja avioero

Lakitoimisto Arto Ylipartanen auttaa puolisoita avioliitossa ja avioerotilanteessa

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on erikoistunut perheoikeuteen liittyviin toimeksiantoihin kuten erilaisten sopimusten laatimiseen puolisoiden välillä avioliiton aikana ja avioerotilanteessa.

Neuvomme puolisoita mitkä ovat heidän oikeudet avioliittoa solmittaessa. Lisäksi autamme ja neuvomme puolisoita avioehtosopimuksen laatimisessa, keskinäisen testamentin teossa ja muita sopimuksia avioliiton aikana tehtäessä.

Avioliitto päättyy joko puolison kuolemaan tai avioeroon. Avioerotilanteessa autamme ja tuemme puolisoita heidän omistamansa omaisuuden jakamisessa sovinnollisesti (sopimusositus). Autamme puolisoita osituskirjan laatimisessa.Tuemme puolisoita sopimaan lasten oikeuksista. Ensisijaisena ratkaisuna suosittelemme puolisoita sopimaan lasten huollosta, tapaamisoikeudesta, asumisesta ja elatuksesta. Sopimuksen on oltava aina lapsen edun mukainen.

Eroon voi etukäteen varautua monin järjestelyin. Puolisot voivat esimerkiksi laatia avioeron varalta sopimuksen, joka laitetaan täytäntöön jos liitto päättyy eroon.

Lue lisää tästä