Etusivu

Tarvitsetko lakiapua vanhuus-, perhe- ja perintöoikeus asioissa?

Lakitoimisto Arto Ylipartanen on yksityishenkilöiden oikeudellisia asioita hoitava lakitoimisto Vantaalla.

Hoidamme vanhuus-, perhe- ja perintöoikeudellisia toimeksiantoja. Laadimme kaikki perheen ja erityisesti ikääntyvien ja Senioreiden tarvitsemat lakiasiakirjat:

1. Ikääntyvien/Seniorien auttaminen ja vanhuusoikeus on lakitoimistomme erityisalaa. 

Annamme ikääntyville ja Senioreille lakiapua vanhuuden turvaamisessa ja omaisuuden järjestelyissä kuten esimerkiksi testamentti, edunvalvontavaltuutus, hoitotahtotestamentti, elämänlaatutestamentti ja digitaalisen omaisuuden järjestelyt.

Tarvittaessa avustamme ikäihmistä toiveiden ja ohjeiden laatimisessa hautaamisesta ja hautajaisjärjestelyistä. 

Ikääntyvä ja Seniori voi vaikuttaa hyvään vanhuuteen ja omaisuuden järjestelyihin monilla muillakin lakiapumme keinoilla.

2. Kuolemantapauksessa avustamme leskeä ja perillisiä pesänselvityksessä ja perinnönjaossa

Annamme lakiapua perunkirjoituksessa ja avustamme muussa pesänselvityksessä kuolinpesän jakokuntoon saattamiseksi. 

Annamme myös lakiapua perinnönjakoon liittyvissä asioissa. Pyrimme riitatilanteissakin aina rakentavasti neuvottelemalla pesän osakkaiden kesken sopimukseen perinnönjaosta. Kuolinpesän osakkaiden keskinäinen sopiminen perinnönjaossa on varmempaa, nopeampaa ja halvempaa kuin riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa.

3. Erotilanteessa puolisot tarvitsevat rakentavia lakineuvoja  perheoikeus asioissa.

Avioerossa lakiapumme tukee puolisoita sopimaan omaisuuden jaosta ja lasten asemasta ja oikeuksista. Sopiminen omaisuuden osituksesta ja jaosta on varmempaa, nopeampaa ja halvempaa kuin riitely tuomioistuimessa eri oikeusasteissa. Lasten asema ja oikeudet on aina järjestettävä lapsen edun mukaisesti.

Myös avoerossa lakiapumme tukee puolisoita sopimaan omaisuuden erottelusta sekä lasten asemasta ja oikeuksista. Avoliitossa omaisuuden käytännön erottelumenettelyyn riitatilanteessa vaikuttaa muun muassa avoliiton kestoaika. Lasten asema ja oikeudet on aina järjestettävä lapsen edun mukaisesti.

Maksuton alkuneuvottelu ja hinta-arvio ennen toimeksiantoa

Ota rohkeasti yhteyttä, kun pohdit omaa, perheesi tai läheisesi tilannetta. Arvioidaan yhdessä, millaista apua tarvitset. Yhteydenotto ja alkukartoitus on ilmainen.

Alkuneuvottelussa kartoitamme oikeudellisen tilanteesi ja mahdolliset toimenpidevaihtoehdot veloituksetta. Annamme myös sitovan hinnan tai hinta-arvion toimeksiannosta. Maksuttoman alkuneuvottelun jälkeen ja saatuasi toimeksiannon hinta-arvion, voit harkita ja päättää, haluatko tehdä varsinaisen toimeksiannon.

Ota yhteyttä

Ota yhteyttä kun tarvitset ammattitaitoista ja kohtuuhintaista lakiapua vanhuus-, perhe- ja perintöoikeus asioissa. Yhteydenotto ja alkukartoitus on maksuton.